نزدیک است
طولانی ترین شب سال را می گویم... سالروز تولد نور را
شب مهربانی... شب کنار هم بودن... شب عشق ورزیدن
اما
آیا با خود اندیشیده ایم... شب یلدای کودکان محروم سرزمینمان چگونه می گذرد؟
.
.
.
تصمیم گرفته ایم، امسال نیز در شب یلدا، دستانمان را