معلم فداکار سیستان و بلوچستان در نجات فرزندان ایران زمین تردید نکرد، در قدردانی از فرزندانش تردید نکنیم.
از تمامی شما عزیزان دعوت می شود همراهمان شوید و دوستان خود رو به این رویداد دعوت کنید.
https://www.facebook.com/events/215885955451657