#یکشنبه_های_خانه‌ایرانی‌دروازه‌غار 

📚 کودکان خانه ایرانی دروازه غار بعد از تمیز کاری و مرتب کردن کتابخانه، سی دی های اضافه را دور نریختند.
روی آنها کاغذ چسباندند و مطالب علمی و دانستنی نوشتند تا با آنها کتابخانه را تزئین کنند و سراسر دیوار کتابخانه را با ذوق خود زیبایی آفریدند.


کانال تلگرام:
🏡 @darvazeghar