🌀جمعیت امام علی برگزار می کند:


 نشست تحلیلی یک تجربه زیسته ؛

" از دروازه غار ..... به هرندی "


📅یکشنبه ۲۸ بهمن ماه - ساعت ۱۶ الی ۱۹ 

🔆 ارائه تحلیل جمعیت امام علی پیرامون محله دروازه غار به همراه پنل تخصصی . پنل مسئولین 


📍 خانه وارطان، تهران ، میدان فلسطین ، خیابان طالقانی غربی، پلاک ۵۱۴ 


✅ حضور برای عموم آزاد و رایگان