👼🏻#مهدکودک_خانه_اشتغال_دروازه‌غار


🏵روزهای شاد کودکی در کنار یکدیگر!

🔆فرصتی برای کودکانه ها و یادگرفتن مهربانی و همیاری در فضایی‌که مادران مشغول دوخت کیسه های پارچه‌ای هستند و فرزندانشان در کنار مربیان داوطلب سرگرم بازی و شادی‌اند😊


🌱 جوانه های سبز زندگی از ریشه‌ی کودکی تا سرسبزی مادرشدن یا پدر بودن برای آینده‌ای که همه‌ی ما نقش آفرین آن هستیم.

روزهاییکه با گذشتن از تاریکی نور را معنا میکنند و انسانیت مگر نه این است که همواره در تاریکی تا نور کنار یکدیگر باشیم؛

بیاموزیم و آموزش دهیم...


🔶خانه اشتغال دروازه غار جاییست که مادران و زنان سرپرست خانوار مشغول دوخت کیسه های سبزین دست و دیگر فعالیت هایی در این زمینه هستند و کودکانشان هم ساعاتی مشغول بازی و سرگرمی اند.🔹 شما میتوانید برای سفارش کیسه های پارچه‌ای خانه اشتغال دروازه غار و یا همکاری داوطلبانه با شماره های زیر تماس بگیرید:


☎راه های تماس با خانه ایرانی دروازه غار:

09396007178

021-55168401


کانال تلگرام:

🔻🔻🔻🔻

🏡 @darvazeghar