شاهد زایمان زنان بلوچ در خانه و کپر در برخی مناطق حاشیه ای تهران، گرگان و در استان سیستان و بلوچستان هستیم.

سرنخی از زایمان زنان بلوچ در خانه و کپر به بی شناسنامه ماندن آنان برمی گردد.

کسانی که ، از اینکه در مراجعه به بیمارستان ایرانی محسوب نشوند و مجبور به پرداخت پول شوند، اضطراب داشته و در خانه می مانند !!

به نقل از گزارش های رسمی منتشر شده چند هزار نفر از هم میهنانمان در سیستان و بلوچستان فاقد شناسنامه و اوراق هویتی هستند.

برای بهبود وضعیت زنان باردار و نوزادان سرزمینمان دست به دست هم بدهیم. 

در این رویداد منتظر اخباری از مادران دردمند ایران زمین باشید.

با ما تماس بگیرید: ۰۲۱۸۸۹۳۰۸۱۶ شنبه تا چهارشنبه ۹:۳۰ الی ۱۶:۳۰

وبسایت جمعیت امام علی www.sosapoverty.org

کانال تلگرام جمعیت امام علی  @imamalisociety