اولین جلسه از سلسله نشست‌های «فلسفه غربت»

شارمین میمندی‌نژاد


🔸سه‌شنبه ۲۸ اردی‌بهشت

🔸ساعت ۱۸:۳۰


🔸میدان انقلاب، ابتدای کارگر جنوبی، کوچه مهدیزاده، پلاک ۲۴، باشگاه هواداران جمعیت امام علی