📸روز مسابقات دومیدانی، اومده بود که عکاسی کنه. 

دوربین‌و بهش دادم و گفتم تنظیمات اتوماتیک میخوای کار کنی؟ مکس کرد گفت نمی‌دونم میتونم یا نه؟

داشتم تنظیمات نور دستی رو بهش میگفتم که دیدم خودش همرو بلده.

گفتم بذار روی دستی برو ببینم چهمی‌کنی. 

🎞بعد چند دقیقه عکسارو خودش دونه دونه نشونم داد. انگار که با یه عکاس حرفه ای سروکار داشتم. 

وسواس و حوصله تو تمام عکساش مشخص بود...

او تمام تنظیمات نور دوربین و بلد بود و بلد بود چجوری سوژه رو شکار کنه. 


📸یاد خودم افتادم که گاهی تو عکاسی عجول میشم و شاید کادربندی رو فدای سوژه و سرعت میکنم.

یاد گرفتن صبر از حمید برام یه درس بزرگ بود .


📸عکاس: حمید حبیبی


~~~~~~~~~

✅برای همکاری داوطلبانه با خانه ایرانی دروازه‌غار جمعیت امام علی(ع) میتوانید با شماره های زیر در تماس باشید. 


☎️راه های تماس با خانه ایرانی دروازه غار:

09396007178

021-55168401


🔻🔻🔻🔻

کانال تلگرام:

🏡 @darvazeghar