در سال جدید تحصیلی برخی از کودکان خانواده های مهاجر افغان به دلیل عدم توانایی در تامین هزینه های تحصیل مانند شهریه ثبت نام و هزینه های روپوش و لوازم التحریر و کیف و کتاب مدرسه با مشکل حضور در مدارس و احتمال محرومیت از تحصیل روبرو هستند.