هفته گذشته، تیم والیبال خانه علم به مصاف تیم باشگاه 17شهریور رفت و توانست بر این تیم غلبه کند.

بچه ها خوب بازی کردند، نتیجه تلاش تمرینات هفتگیشون رو گرفتند و همچون همیشه افتخار آفرین بودند.