امیر کوچیک ترین عضو تیم ما هستش که به تازگی وارد تیم شده.یه فوتبالیست تمام عیاره.....