در خانه علم هر روز به کودکان یک وعده غذای گرم داده می شود. همچنین برنامه های غذایی زیر نظر پزشک برای کودکان به اجرا در آمده است. کودکان تحت پوشش این برنامه شرایط جسمانی بهتری پیدا می کنند. برخی از این کودکان شاید این تنها غذای گرمی است که در طول روز می توانند بخورند. این قبیل از کودکان روزهای نخست که به خانه علم می آیند، تنها برای خوردن غذا می آیند. اما اندک اندک با رفع نیاز غذایی شان، حالا فهمیده اند که نیازهای دیگری هم برای انسان هست، مثل نیاز به آموزش سواد خواندن و نوشتن و
 ارتقای فرهنگ. گاهی اوقات کودکان غذای خود را نمی خورند و با خود می برند. دلیلش این نیست که غذا را دوست ندارند و یا سیر شده باشند، آن را می برند تا با خانواده شان تقسیم کنند و ما کاری نمی توانیم بکنیم جز اینکه وقتی کودکی می گوید «غذایم را میبرم خانه»، لبخندی به او بزنیم... اما حالا کوچه گردان عاشق بهانه ای شده است و فرصتی تا غذایی هم برای خانواده شان تهیه کنیم.
لطفا به صفحه کوچه گردان عاشق هم سری بزنید: http://www.facebook.com/kuchegardan کوچه گردان عاشق برنامه ای است برای غذا رسانی به خانواده های نیازمند در ماه رمضان با کمک دانشجویان داوطلب و مردم نیکوکار