🌿🗓ششم مرداد روز ترویج آموزش های فنی و حرفه‌ای در تقویم به نام روز کارآفرینی نام گذاری شده است که در همین راستا بهتر دانستیم #سبزین_دست ، کیسه های پارچه‌ای حامی محیط زیست را که حالا هفت سال است  در زمره‌ی کار آفرینی مادران خانه اشتغال دروازه غار قرار گرفته است معرفی کنیم .

کیسه های پارچه‌ای سبزین که با چاپ کودکان و دوخت مادران در خانه اشتغال دروازه غار انجام میشود همواره مورد استقبال قرار گرفته و در طرح ها و مدل های مختلف در اختیار همگان است تا علاوه بر حمایت محیط زیست از این نوع فعالیت  مادران سرپرست خانواده نیز حمایت کرده باشیم .


کانال تلگرام:

https://t.me/darvazeghar