4 روز زمان داریم برای نجات "س" از پای چوبه دار و شکلگیری بخششی ماندگار.

صبح چهارم آبان 1394، خبر رسید که خانواده اولیای دم، روی پیشنهادهای مددکاران جمعیت امام علی (ع) فکر کرده و تصمیم خود را برای خلق یک واقعه ماندگار گرفته اند. اکنون قرار شده است مبلغ وجه المصالحه در طی ده روز با دعوت جمعیت امام علی از مردم نیکوکار تامین شود و خانواده نسبت به بخشش اقدام خواهد کرد.
وضعیت مالی خانواده س. طوری نیست که بتواند از پس تامین این مبلغ برآید.

http://life.sosapoverty.org


--------------------------------------
همه ما میتوانیم حتی فقط با ده هزار تومان میتواند سهمی در بخشش یک انسان داشته باشیم... 
--------------------------------------
بیاییم زنجیر را از پای این نوجوان بگشاییم... 
با یاری همه ما دور نیست روزی که روح نوجوان درگذشته با این بخشش زیبا، آرامش ابدی را در آغوش گیرد و یک نوجوان دیگر (س.) نیز به زندگی سالم در اجتماع بازگردد و به جبران اشتباه خود بپردازد... 
--------------------------------------
شماره کارت ویژه اهدای کمک ها به نام جمعیت دانشجویی امام علی 
6104337981767088
شماره حساب بانک ملت
69740586/41
شماره شبا همین حساب
Ir 59 0120 0200 0000 6974 0586 41
--------------------------------------
هر کس یک نفر را نجات دهد... 
--------------------------------------
شماره تماس: 88930816 - 021