بررسی موارد کودک آزاری در محلات حاشیه و راهکارهای پیش رو


📅 زمان: سه شنبه، ۱۰ مرداد، ساعت ۱۵ تا ۱۸

📌 مکان: خیابان استاد نجات اللهی (ویلا)، نبش خیابان ورشو، سالن فردوسی