بیان بخش کوچکی از درد و رنج های کودکان و زنان حاشیه نشین


🔺 ‏درنبودقانون منع خشونت خانگی علیه زنان، بسیاری اززنان خشونت دیده ناتوان ازشکایت و اثبات اون‌هستن و بهمین دلیل پنهان باقی میمونه

#خشونت_خانگی

https://twitter.com/RezaShafakhah/status/887365539898830848


🔺 ‏به خاطراعتیادشوهرش و #خشونت_خانگی ازشوهرش جداشدبعدیکسال بخاطربچه هاش که ازش جداکردن،برگشت حالاشوهرش اجازه نمیده حتی مادرش روهم ببینه


https://twitter.com/maryamhabibzade/status/887035615715393537


🔺 ‏از سختی هایی که کشیده میگفت و زخم های تنشو نشون میداد و بعد هر جمله تکرار میکرد: "البته ما رسم داریم،شوهرمون هرچی باشه همونه" #خشونت_خانگی

https://twitter.com/mahlagolmakani/status/887275806854139905


🔺 ‏شوهرمعتادش بزورکتک ازخونه بیرونش کرده که بتونه دوستاش روبیاره خونه باهم بکشن 

#خشونت_خانگی

https://twitter.com/maryamhabibzade/status/887034823004626945


🔺 روزای اول تو دروازه غار، یه کودک که تو خانواده و محله همش آزار جسمی میدید، خودشم عادت به زخم زدن به خودش با تیغ بازی داشت.

#خشونت_خانگی

https://twitter.com/mahya_vk/status/887025436940742656


🔺 ‏لباسشو بالا زدم همه تنش جای سیخ داغ بود.

کار کیه؟ بابات؟؟مامانت جلوشو نمیگیره؟؟

نه اون وقتی خماره میزنه فقط، این کار مامانمه.

#خشونت_خانگی

https://twitter.com/zara_karamyar/status/886656304281989121


🔺 ‏تا حالا دخترمون از خونه سه بار فرار کرده. ۱۳ساله ست. میگه چطوری برگردم وقتی همش بابام میگه از هر راهی شده، برو مواد بیار واسم؟ 

#خشونت_خانگی

https://twitter.com/elahe_karimi1/status/886852196373082112


🔺 ‏هر بارسر تمرین فوتبال پرشین موقع لباس عوض کردن میشه جای داغ و زخم و سوختگی رو تن بچه ها دید، ازشون میپرسی میگن خورده یه جایی!

#خشونت_خانگی

https://twitter.com/MaysamVahedi/status/886798590366146561


🔺 ‏شاگرد ممتاز خونه علم بود. به زور شوهرش دادن.

میگفت کاش به جای ریاضی و علوم یاد گرفته بودم چه جوری با کتک زدناش کنار بیام.

#خشونت_خانگی

https://twitter.com/nima_mokhtarian/status/886709743619895296


🔺 ‏مددکارش گفت مادر مهسا و مریم توی سرش انگار یک ردیف در میان موسبز شده.

شوهرش وقت مصرف شیشه دوست داره خون ببینه.

با ناخنگیر تو سرش میزنه.

#خشونت_خانگی

https://twitter.com/ja_daneshparvar/status/886690779191799810


🔺 ‏آرمان ٩ ساله امروز داشت تو مترو امام خمینی گریه میکرد چون پولاشو که از فروش چسب بود یکی ازش زده بود. میترسید بره خونه چون پدرش کتکش میزد.

#خشونت_خانگی

https://twitter.com/maryamhabibzade/status/886685747394351105


🔺 ‏بدترین شکل #خشونت_خانگی رو زمانی دیدم که خواستیم عزیزه رو ببریم روانپزشک، بی اشتهایی عصبیشو درمان کنیم، مادرش گفت بمیره بهتره تا آبرومون بره.

https://twitter.com/sepiduk/status/886683798473256961


🔺 ‏بچه‌هایی که در خانواده درگیر خشونت هستن، بشدت آسیب میبینن. بدتر از جسم، روحشونه، پذیرفتن خشونت، پذیرفتن ظلم بدون داشتن حق اعتراض!

#خشونت_خانگی

https://twitter.com/n_s_ghadamgahi/status/886674299255390209

 

🆔 @imamalisociety