روز پنجشنبه دوم دی ماه رقابتی میان دو تیم پرشین خانه ایرانی مولوی و خانه ایرانی دروازه غار در باشگاه الزهرا واقع در محله تختی صورت گرفت.

 این رقابت که با همراهی پرشور معلمان هر دو خانه ایرانی همراه بود، بخاطر محدودیت زمان، در دو ست برگزار گردید. 

🔸ست اول با شروع طوفانی تیم پرشین مولوی آغاز شد. تا جایی که اختلاف امتیاز به هشت نیز رسید. در ادامه این اختلاف با سرویس های خوب یکی از بازیکنان دروازه غار جبران شد. در نهایت تیم پرشین مولوی به امتیاز ۲۵ رسید و با اختلاف یک امتیاز (که بدلیل شرایط زمانی توسط تیم داوران لحاظ گردید) فاتح این ست شد. 

🔸🔸ست دوم با برگشت بازکنان دروازه غار به بازی آغاز شد. شروع طوفانی که تا انتهای ست با هماهنگی بیشتر بازیکنان ادامه پیدا کرد تا با نتیجه ۲۵ بر ۹ این ست را از آن خود کنند.

🏆🏆 از نکات حائز اهمیت این بازی، اخلاق مداری بازیکنان هر دو تیم بود. به صورتی که این رقابت، زمینه آشنایی بازیکنان با یکدیگر را فراهم ساخته و در انتهای رقابت بازیکنان هر دو تیم در محیطی دوستانه، به معرفی خود و تشویق تک تک بازیکنان پرداختند.


https://telegram.me/darvazeghar

https://goo.gl/pm6QsE