🔸 در روز دوم در روستاهای ذوالنار، کدرم اول، کدرم دوم، کهنازه، کنتیوان و در روز سوم در روستای جموک شیرخشک توزیع گردید؛ همچنین داروهای مربوطه و مکمل های تغذیه ای و درمانی به اهالی و اسباب بازی هایی به کودکان داده شد. 


🔸 در این سه روز بیش از ۳۳۰ نفر توسط پزشکان داوطلب جمعیت معاینه شدند.


goo.gl/sx5rQr


🌀 شماره کارت بانک ملت به نام جمعیت امام علی:

6104337981767088

🌐 واریز اینترنتی: 

donate.sosapoverty.org/baloochestan