🔸در روستا های قصرقند، کله گوک، چراغ آباد پایین، چراغ آباد بالا، مچی، خانه بهداشت تلنگ و دن سر شیر خشک توزیع شد و داروهای مربوطه و مکمل های تغذیه ای و درمانی داده شد و بین کودکان نیز اسباب بازی توزیع شد. 

🔸همچنین در مرکز بهداشت تلنگ، به بهورزان و سلامت‌یاران توسط پزشک داوطلب جمعیت آموزش داده شد و به سوالهاشون پاسخ داده شد.


goo.gl/VO6ls2

🌀 شماره کارت بانک ملت به نام جمعیت امام علی:

6104337981767088

🌐 واریز اینترنتی: 

donate.sosapoverty.org/baloochestan