چرا باید کودکانی که در سن بازی و مدرسه هستند سر چهارراه کار کنند؟ این سؤالی است که من از خودم دارم که چرا دیگران در کنار ما قرار نمی‌گیرند تا به این بچه‌ها کمک کنیم.؟ yon.ir/DC24

شاید مردم هنوز از عمق فاجعه و گسترش آسیبی که ممکن است یک روز دامان آنها را بگیرد خبر ندارند.


فساد کاملاً «عیان» است... دزدی، مصرف مواد، فروش وسایل سرقت شده از خانه‌ها در محله های دروازه غار ، فرحزاد و شوش (لب خط) چیزی نیست که پنهان باشد و تعداد بسیار زیادی از مردم در کوچه‌های این محله ها مشغول مصرف هستند حتی تعداد بسیار زیادی از بچه‌ها هم مصرف می‌کنند و فحشا در این مناطق به عینه دیده می‌شود.


در مناطق دیگر شهر حفظ امنیت و حفظ هنجارها «مهم» است ولی در این محله ها آنقدر هنجارشکنی شده و فضا بهم ریخته و پُر آسیب است که کاری انجام نمی‌شود.

اگر بخواهیم یک نمایی از تهران بدهیم، به طور قطع و یقین،  فساد گسترده‌ای در این شهر  دارد نفس می‌کشد که باعث ایجاد جامعه طبقاتی می‌شود. یک سری از آدم‌ها دارند بسیار خوب خودشان را ثروتمند می‌کنند و یک سری دیگر را فقیر. 

در هر دو قشر هم فساد وجود دارد ولی فساد ثروتمندان ناهنجاری زننده اجتماعی ندارد. ولی در جنوب شهر این‌ها عیان است.

به طور مثال تقریباً بخش‌های مختلفی در تمام شهرهای ما درگیر اعتیادند، منتهی تخریبی که یک بالاشهری معتاد به خودش و جامعه می‌زند، به واسطه داشتن پول کمتر به چشم می‌آید.


در همه دنیا، جامعه وقتی را برای مبارزه با آسیب‌هایی که کودکان را نشانه رفته است می‌گذارد. مبارزه با موادی که کودک را تهدید می‌کند یک رفتار معقول است.

ما در خانه های ایرانی جمعیت امام علی بچه ها و حتی زنان را از خانه جدا کردیم و تلاش می‌کنیم یک روز جهنمی و یک روز بسیار بسیار تاریک در این مناطق را برای مادران و کودکان عوض کنیم. شوهر معتاد ممکن است زن را مجبور به فحشا کند.

اگر پدر معتاد را رها کنیم دخترش را در سن 9-8 سالگی (به قیمت یک تا دو میلیون تومان) می‌فروشد و به نام ازدواج یک مردی در سن 50 تا 70 سالگی می‌آید و این بچه را از پدرش می‌خرد.

متأسفانه در مملکت ما قانونی وجود ندارد که دختر زیر 18 سال ازدواج نکند. در حالی که به نظر من ازدواج دختر زیر 18 سال جرم و جنایت است ولی ما این قانون را نداریم.


سیستم‌های ترک اعتیاد هم برای ترک مواد مخدر نیست بلکه برای بهتر مصرف کردن است. اولاً ما در درجه اول باید بفهمیم که ورود مواد یا تولید آن به چه صورت است، بعد سراغ مقوله ترک برویم. الان ترک به صورتی است که فرد معتاد یک مدت ترک می‌کند و دوباره برمی گردد، هیچ راهی هم برای این که طرف پاک بماند ندارند. فرد مبتلا برای ادامه پاکی باید شغل داشته باشد و باید شرایط آرامی داشته باشد. حتی بسیاری از کمپ‌ها کلاً سیستم شان خراب ومریض است، مثل آموزشگاه مواد مخدر می‌ماند. هیچ برنامه‌ای برای ترک روحی، روانی و اجتماعی این مواد وجود ندارد.


متن کامل خبر: yon.ir/2SsI


📞 02188930816

🔍 sosapoverty.org

https://telegram.me/imamalisociety