🔸🔹روز گذشته جمعی از نوجوانان تیم فوتبال به دهکده آبی پارس رفتند و در کنار هم ساعات مفرحی را تجربه کردند . دوستی و یکرنگی بچه های تیم معناگر آن است که فارغ از هر قومیت و ملیت و زبانی میتوان در صلح و بی هیچ قضاوت و ستیزی کنار یکدیگر بود.


https://goo.gl/EfQR4N

https://telegram.me/darvazeghar