برای آتنای هفت ساله؛ که رفت تا صدای بی اخلاقی ها و مسئولیت گریزی ها را به گوش همه ی ایران برساند.🔺 از آموزش و پرورش می خواهیم درباره برنامه های خود برای مراقبت از فرزندانمان در برابر اینگونه تهدیدها پاسخگو باشد.

#قربانیان_خاموش

https://twitter.com/imamalisociety/status/885225020175392768


🔺‏ نه تنها دختران، بلکه پسران بسیاری نیز در محلات حاشیه در معرض تجاوز جنسی هستند.

#قربانیان_خاموش

https://twitter.com/imamalisociety/status/885229792731287552


🔺 چرا مجلس با وجود این همه کودک آزاری در تصویب لایحه حمایت از کودک و نوجوان تعجیل نمی کند؟

#قربانیان_خاموش

https://twitter.com/imamalisociety/status/885233970044174336


🔺 ‏احتمال تعرض جنسی و آزار، در #کودکان_کار به مراتب بیش تر از سایر کودکان است.

#قربانیان_خاموش

https://twitter.com/imamalisociety/status/885253201129340928


🔺 ۲۰ ساله بود. از کهنه گِل ورامین به بیمارستان آوردنش. گردنش پر از جای خودزنی و چاقو؛ اعتیاد به شیشه. ترس داشت از کودکیش حرف بزنه.

#قربانیان_خاموش

https://twitter.com/Tara_Moz/status/885423523946254338


🔺 اطراف شهرری پُرِ از کارگاه هایی که بچه ها توش کار میکنن. فقط کار نیست. صدای فریاد بچه ها از آزار جنسی هم ازشون شنیده میشه.

#قربانیان_خاموش

https://twitter.com/MahsaManoocheh1/status/885230507839152129


🔺 یادمان نرود آتناهای دیگر در پاکدشت، دروازه غار، لب خط، جعفر آباد و صدها محله حاشیه... برای استیفای حقشان به حضور و عزم ما نیاز دارند.

#قربانیان_خاموش

https://twitter.com/mahya_vk/status/885265500107935744


🔺 دیگر مجالی برای پاک کردن صورت مساله ها نیست. باتمام توان برای حل مساله بیندیشیم.

#قربانیان_خاموش

https://twitter.com/hamide_ruz/status/885257885458059264