"پیمان حاضران در هجدهمین همایش آیین کوچه گردان عاشق، همزمان با شب شهادت امام علی (ع)"


در این شب قدر که در سحرگاهش، جهل و فقر آگاهی بشریت، فرق سر مولا علی (ع) را شکافت با این پیشوای انسانیت و آزادگی و عدالت پیمانی عاشقانه می بندیم:

۱- پیمان می بندیم که در مسیر دگرخواهی و عشق به همنوع، قدم برداریم و هر روز گامی در این راه پیش رویم.

۲- پیمان می بندیم که به فرموده امام علی (ع) پایبند باشیم که هر آن چه که بر خود نمی پسندیم، بر دیگری نیز نپسندیم؛ یعنی چنان که فقر و اعتیاد و فساد و ظلم را بر خویش نمی پسندیم، برای سایر انسان ها هم آن ها را نپسندیم و بی وقفه برای رفع این معضلات بکوشیم.

۳- پیمان می بندیم که کودکان بی پناه سرزمینمان را در سختی ها و رنج هایشان تنها نگذاریم و برای احقاق حقوق ابتدایی انسانی آنان تلاش کنیم.

۴- پیمان می بندیم که قسمتی از روزهای خود را برای گسترش آگاهی نسبت به معضلات اجتماعی و متحد نمودن انسان ها با هدف غلبه بر این معضلات صرف کنیم و همت ما تنها محدود به ایام کوتاه و خاصی از سال نباشد.

۵- پیمان می بندیم که در ایام خداوند، آیین هایی برای توجه دادن همگان به مساله محرومیت برگزار نماییم و یا از آیین هایی که در این زمینه برپا می گردد، حمایت کرده و به تبلیغ آنها بپردازیم.


۶- پیمان می بندیم که به اصول اساسی انسانیت، در کلام و در عمل وفادار بمانیم. اصولی چون درستکاری، عدالت جویی و ظلم ستیزی، آزادگی و محبت به دیگران.

۷- پیمان می بندیم که تا رفع تمام معضلات اجتماعی، از کوشش دست برنداریم و آرام نگیریم.

۸- پیمان می بندیم که ساعاتی از زمان خود را در برنامه های جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی (ع)، صرف آگاهی بخشی به جامعه و ترویج آیین های انسان دوستانه آن کنیم.

 ۹- پیمان می بندیم که با جهل و فقر و  تباهی صلح نکنیم و مبارزه با آن ها را در اولویت زندگی خود قرار دهیم.

۱۰- پیمان می بندیم که نه فقط در حرف که در عمل پیرو راه مولا علی باشیم.


۱۱- پیمان می بندیم که با هر چه که مخالف انسانیت است، بجنگیم و با هر که در این مسیر است، برادرانه و خواهرانه رفتار کنیم.

۱۲- پیمان می بندیم که امام علی و روش ایشان را  در ماه رمضان و شب های قدر محبوس نسازیم و هر لحظه از سال را در مسیر حقیقتی سپری کنیم که ایشان در آن گام زدند.

۱۳- پیمان می بندیم که حقیقت را هرگز معامله نکنیم.

۱۴- پیمان می بندیم که در بقیه ایام سال نیز در کنار جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی (ع) بوده و با ترویج طرح های آن، برای تحقق جامعه ای سالم و انسانی بکوشیم.

goo.gl/jcvdLX

〰〰〰〰〰〰

🆔 @imamalisociety

🆔 @eventias