"مرثیه ای بر دردهای سیستان و بلوچستانم"


🔹 تو مى دوى و من در میان هجوم اشکهاى حسرت بارم، مبهوت خنده هاى شیرین توام.

از شروع؛ میدان کارگر، دره پنج شیر تا نهایت شب، شیر آباد و چرا چرا چراهاى نقش بسته بر ذهن؛ تویى که با شوق همراه همبازیهایت به دنبالم مى دوى و فریاد شادیت بلند است؛ 

و من از پنجره نیمه باز ماشین با ترس، عکس می گیرم از تو و شیر آباد؛ خطرناکترین منطقه زاهدان و شاید ایران که نامش لرزه بر اندام ها مى اندازد تا قاب کنم براى دیدگانى نابینا که سالهاست ندیدند و نمى خواهند که ببینند.


🔹 براى ما و همه آنهایى که غفلت هاى بى پایانمان سایه شوم اعتیاد از نوزاد تا پیر، قاچاق، تبادل زباله با مواد مخدر و تن فروشی زنان را بر شیر آباد ایرانمان انداخته است.

اینجا که تکه اى از ایران است؛ تمدنى که به تاریخ کهن و فرهنگش قرنهاست بالیده ایم... 

بوى خون، عطر شیشه و تریاک، رایحه تن بانوان و فرهنگنامه و الفباى مواد مخدر.

هر بار به یاد تو و لبخندت مى افتم و نگاهم به عکس خنده در اشک تو گره مى خورد، تجسم تو در آن دیدار مرا غرق تفکر مى کند...


🔹 هنگامى که چشم بستم و تو و شیر آبادم را آرام، پاک، پر از لبخندهاى حقیقى و هیاهوى کار شریف و شادى مردمان تجسم کردم و 

آنگاه دوباره امیدم براى یک آرزوى محال که می تواند به واقعیت بپیوندد رنگ مى گیرد و دستم به سوى مهربان همیشگى 

بالا مى رود براى روزى که دوباره بیایم و همه را بى واهمه به اینجا فرا بخوانم و تو، رشید و کمال یافته در سلامت روح و جسم باز به دنبالم بدوى و از سر شوق و امید قهقهه بزنى در شیر آبادى که پاک است و شاد و غرق نور زندگى و به دور از هر آلودگى...

و من تا آنروز در میان تمام سیاست ها و رنگها و ایدئولوژى ها و مذهب ها و ادیان و عقیده ها،.. فقط تو و تحقق این آرزوى دیرین را فریاد خواهم زد!

من تو را فریاد خواهم زد!


#سیستان_و_بلوچستان_آبادم_آرزوست


goo.gl/NcSa7j

〰〰〰〰〰〰

🆔 @imamalisociety