آیین طفلان مسلم جمعیت امام علی(ع) از اول محرم شروع  و تا اربعین حسینی انجام می شود. امسال نیز در یازدهمین دوره برگزاری این آیین به یاری شما عزیزان مبلغ ۶۲۳,۱۰۰,۵۰۰ تومان تامین شده است. 

وضعیت پرونده های شش نوجوان محکوم به قصاصی که امسال برای آن ها این مبالغ جمع آوری شده است به شرح زیر است:

⬅️ احمد: با مشارکت ۲۱۴۷ نفر، ۲۰۰ میلیون تومان تامین گردید. کارهای اداری رضایت او انجام شده است و منتظر حکم دادگاه می‌باشد.

⬅️ شادمهر: با مشارکت ۳۶۲ نفر، ۳۸ میلیون تومان تامین گردید. شادمهر آزاد شده است. او در همایش طفلان مسلم ۲۷ آبان حضور پیدا کرد و از مردم حضوراً تشکر کرد.

⬅️ رضا: با مشارکت ۲۶۲۴ نفر، ۱۵۵ میلیون تومان تامین گردید. کارهای اداری برای انجام رضایت او در دست پیگیری است.

⬅️ لیلا: با مشارکت ۱۸۳۸ نفر، ۱۲۰ میلیون تامین گردید. کارهای اداری برای انجام رضایت او در دست پیگیری است.

⬅️ رسول: با مشارکت ۶۸۳ نفر، ۵۰ میلیون تامین گردید. کارهای اداری برای انجام رضایت او در دست پیگیری است.

⬅️ یونس: ۱۵۰ میلیون تومان برای آزادی او مورد نیاز است، که تا این لحظه با مشارکت ۱۲۴۸ نفر ۶۰,۱۰۰,۵۰۰ تومان جمع آوری شده است. خانواده اولیای دم پذیرفته‌اند، ۵۰ میلیون را دریافت کنند و صد میلیون باقی مانده را قسطی دریافت کنند.


🔸از همه شما عزیزانی که چه از نظر مالی و چه با انتشار مطالب این طرح در بخشیدن زندگی دوباره به ۶ انسان سهیم شدید، صمیمانه سپاسگزاریم.

گزارشهای تکمیلی را از سایت بخشش دنبال نمایید:

life.sosapoverty.org


goo.gl/g5hFsk