◀️واقعا دنیا چقدر عجیب است، چه کسی می دانست که در دهات های افغانستان چه خبر است؟ این راز بزرگ را رقیه فاش کرد که در افغانستان کودکی کودکان را می گیرند یا در سن خیلی کم که حتی آن بچه معنی ازدواج را نمیفهمد او را شوهر می دهند حتی اگر هم آن بچه نداند که دارد بار خیلی سنگینی را روی دوش خود می گذارد.

◀️واقعا سخت است که این همه اتفاق افتاده است و هیچ کس غیر از رقیه این مسئله را درک نمی کند. یعنی اگر رقیه به افغانستان نمی رفت هیچکس موضوع به زور ازدواج دادن بچه ها را نمی دانست یا شاید هم قبول نمی کرد یا شاید هم نمیخواست خودش را در این موضوع دخالت دهد. هرچه باشد به آن شخص چه ربطی دارد که زندگی آن دختر خراب می شود. من چه کارکنم. ای کاش کسی پیدا شود که که نگوید من از دستم کاری بر نمی آید بلکه بگوید آن دختر، آن بچه همه کس منه، من خودم از دست اینهمه ظلم، ازدواج، زدن و همه ی اینها نجاتش می دهم، خودم نجاتش می دهم چون اگر یک دست بلند شود همه ی دستان با هم یکی می شوند.

🔹✏️نوشته دختران خانه ایرانی دروازه غار


📣 خانه ایرانی دروازه غار، یکی از مراکز جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی است که به کودکان و نوجوانان محله، خدمات آموزشی و مددکاری ارائه می دهد.

📣 برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید: 55168401 _ 09396007178https://goo.gl/H1c2Bz

@Darvazeghar