🔶سخنرانان:ثریا عزیزپناه (پژوهشگر و فعال اجتماعی)، سارا رضایی و زهرا کهرام (فعالان اجتماعی)

⏲شنبه ۱۳آذر، ساعت۱۸

📍میدان انقلاب،کارگرجنوبی،کوچۀ مهدیزاده‌، پ۲۴


https://telegram.me/Fancommunity