در جلسه معارفه و پذیرش

داوطلبان جدید همکاری با خانه ایرانی دروازه غار جمعیت امام علی


◀️ پنجشنبه ۱۹ مرداد ماه، ساعت ۱۳


🚶🏻نشانی:

مترو مولوی، به سمت چهارراه مولوی، کوچه قاسمی

کوچه عظیم زادگان، کوچه چاووشی، پلاک ۱۰🏃🏻


🆔درصورت تشریف فرمایی، نام و تلفن خود را به تلگرام

@DarvazehGhar

۰۹۳۹۶۰۰۷۱۷۸

ارسال نمایید. 


📣لازم به ذکر است جلسه به صورت گروهی برگزار می شود.

لطفاً راس ساعت در خانه علم حضور بهم رسانید.

https://goo.gl/eXUhGw

@Darvazeghar