◀️با توجه به شرایط زندگی, دختران بلوغ زودهنگام را تجربه می کنند و از این زمان خیلی طول نمیکشد تا آنها مجبور به ازدواج می شوند. این دخترکان معمولا از سن 10 سالگی به جای کودکی کردن تجربیات دیگری خواهند داشت. بحث ازدواج کم کم مطرح خواهد شد و خواستگاران یکی یکی روانه ی خانه های دخترکان میشوند. خواستگارانی که در بهترین حالت 17- 18 ساله هستند و سپس آنها در سنین کم مجبور به ازدواج میشوند. شرایط آنها بهتر نخواهد شد. طولی نمیکشد که در سنین 12-13 سالگی اولین تجربه ی بارداری را خواهند داشت.

◀️مادران کوچکی که از خدمات پزشکی دوران بارداری هم بی بهره هستند. بعضا تا ماه های آخر بارداری هم ممکن است مراجعه ای به پزشک نداشته باشند. آنها تا آخرین روزهای بارداری کار می کنند و بعد از زایمان هم بچه ی خود را بر پشتش می بندد و کار می کند. 

◀️بعضی از زنان بعد از ازدواج برای بار اول اعتیاد را تجربه می کنند. زنانی که همسرانشان درگیر اعتیاد هستند اغلب خود نیز درگیر اعتیاد میشوند. گاها به اجبار همسرانشان و گاها برای بارهای اول تفریحی پای بساط شریک زندگیشان می نشینند و خواه ناخواه شریک اعتیادشان هم میشوند. در این میان ممکن است نطفه ی کودکی با اعتیاد شکل گیرد و جنین هم همچون مادر معتاد شود و معتاد پا به این دنیا گذارد. 

زنان حاشیه نشین از سالهای اول زندگی هر روز مردانه تر از مردانشان برای زندگی و مبارزه با خشونت می جنگند...


https://goo.gl/jKoGZK

https://telegram.me/darvazeghar