◀️شاید همه با شنیدن جمله خشونت علیه زنان، زنانی را با چشمان کبود و لبهای خونین تصور کنند. اما خشونت به همین دو عنصر ختم نمیشود و زنان محلات حاشیه هم از این موضوع مستثنا نیستند. زن بودن در محله حاشیه همواره با خشونت آمیخته بوده. در بدو تولد، دختر یا پسر بودن نوزاد تا حد زیادی تعیین کننده آینده ی او خواهد بود. دختران به طور حتم از سالهای اولیه ی زندگی خود ناچار به کار کردن هستند و انتخاب دیگری برای آنها وجود ندارد.

◀️آنها از سنین کم، بارها و بارها خشونت را با تمام وجود خود لمس می کنند. بارها و بارها سیخ های داغ پوست ظریف این دخترکان را لمس می کند. بارها و بارها کتک خوردن را تجربه می کنند. بارها خشونت کلامی را با گوش جان خود می شنوند و همواره به آنها یاد آوری شده که شما آینده ای جز ازدواج و فرزند آوری و کار کردن نخواهید داشت. زنان کوچک محلات حاشیه از همان سالهای اول زندگی، زنانه، بار مردان خانه را بر دوش می کشند و نان آوران خانه میشوند.

◀️آنها را در تمام روزهای سال و در هر شرایط آب و هوایی در سر چهارراه ها میتوانید ببینید. در چهارراه ها مدام در معرض خشونت های کلامی قرار می گیرند و چه بسیار پیشنهادات جنسی که در ازای دریافت پول به آنها داده می شود. دختران حاشیه نشین بخت کمتری برای تحصیل دارند. اکثراً مردان را در طول روز می توان در خانه هایشان پیدا کرد چرا که وظیفه ی تأمین مخارج بیشتر بر عهده ی زنان و دختران است.


https://goo.gl/pT1THD

https://telegram.me/darvazeghar