🔸همزمان با میلاد حضرت رسول (ص) و در آستانه شب یلدا در روز شنبه بیست و هفتم آذرماه، مراسم جشن در خانه اشتغال دروازه غار برای مادران برگزار گردید.

🔹برگزاری چنین جشنی برای مادران که در طول روزها و ماهها که همواره دقایقشان با دغدغه کودکان و زندگی میگذرد، بسیار نشاط آور و روحیه بخش بود و مادران به خاطر این دور هم بودن ابراز خرسندی کرده و خدا را شاکر بودند.

این برنامه با اجرای موسیقی توسط نمایندگان اتاق موسیقی جمعیت همراه بود.

همچنین پذیرایی با غذایی محلی که توسط دو تن از مادران طبخ شده بود، همراه شد.

🔸در پایان مراسم نیز هدایایی به مادران اهدا گردید.


📣 خانه اشتغال دروازه غار، یکی از مراکز جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی است که به مادران سرپرست خانوار محله، خدمات آموزشی و مددکاری ارائه می دهد.


https://goo.gl/WW9iZJ

https://telegram.me/darvazeghar