🎭تئاتر معلم، کاری از کودکان هنرمند گروه تئاتر جمعیت امام علی، با موضوع استفاده از کودکان در جنگ‌های مسلحانه


🔺خرید بلیت از سایت تیوال👇

tiw.al/moalem