◀️آتشی که ما بزرگسالان می‌افروزیم، دنیای رویایی و لطیف آنها را به خاکستر تبدیل می‌کند، خاکستری که از میان آن، شبح یک جنگجوی خشمگین و بی احساس، تنهایی و رنج گرسنگی، قد علم می‌کند.


آوارگی بیش از 30 میلیون کودک در دنیا بخاطر فقر و جنگ ؛

صدها هزارنفر کشته؛

 ده ها هزار نفر ناپدید؛

ولی این فاجعه تبدیل به تراژدی نشده است!


◀️بسیاری از انسان‌ها در سنین بزرگسالی از خاطرات خوش دوران کودکی یاد می‌کنند و در حسرت تکرار دوباره آن روزهای بدون دغدغه و سرشار از خنده و بازی هستند. می‌گویند همه آنچه از تولد تا وران بلوغ رخ می‌دهد، شخصیت انسان در آینده را خواهد ساخت و احساس امنیت، اضطراب، شادی، اعتماد به نفس یا گره‌های شخصیتی همه ریشه در دوران کودکی فرد دارند. 

اما کودکان، همواره در میانه نبرد یا  قربانی می شوند و یا آواره سرزمین های دیگر . بردگی و سوء استفاده ، گرسنگی و بیماری ،زندگی بدون آموزش و بازی در انتظار آنهاست. ویرانی کودکی آنها چه آینده ای را برایشان می سازد؟

◀️در دنیای سیاه امروز، سیل آوارگان و پناهندگان جنگی و موج عظیم انسانیت و بشردوستی بیش از بیش تناقض جهان امروز را نشان می دهد. زندگی میلیونها انسان به تباهی کشیده شده و زمستان سیاه افراطگرایی آفریده شده است. سیل فراریان از جهنم خاورمیانه به اروپا، تلنگری است به انسانیت خفه شده زیر تبلیغات مسموم دولت ها و دستگاه تبلیغات جنگی آنها. ، کشتارهای دسته جمعی داعش در خاورمیانه، صحنه دردناک کودکان فراری جنگ، و اظهارات ویکتور اوربان در دل اروپای متمدن را نمی شود فقط با اشک در سکوت یا تظاهرات در خیابان جواب داد.

◀️در گستره ی جهانی شدن، انگار که چیزهایی بجای چیزهای دیگری که ما می پنداشتیم و یا می خواستیم،‌ جهانی شده است. آلودگی آب و هوا، ناامنی، تروریسم،جنگ، گریزِ مردم از یکدیگر، افسردگی،‌ ‌مرگ زودرس و هرآنچه جهانیان آرزوی از میان رفتن آن را داشتند!

یادمان نرود گلوله ها فقط از سلاحهای سربازان و ماشین کشتار ارتش های جهان خارج نمی شوند؛

سکوت هم شلیک میکند به چشم حقیقت.

شاید روزی،جایی,کسی بگوید ما را کشتند و آواره کردند شما دیدید و سکوت کردید...

آدمی پرنده نیست‌

تا به هر کران که پر کشد، برای او وطن شود

سرنوشتِ برگ دارد آدمی‌

برگ‌، وقتی از بلند شاخه‌اش جدا شود،

پایمال عابران کوچه‌ها شود.


https://goo.gl/bzt5K1

@Darvazeghar