گزارش جزئیات هزینه‌کرد این مبلغ در تامین کیسه‌ها و موارد درمانی نیز به زودی ارائه خواهد شد.


🆔 @imamalisociety