▪️ سر زمین فوتبال بودم و داشتم بچه ها رو آماده میکردم برای مسابقه. زنگ زدن. گفتن سریع بیا خانه علم یکی از بچه ها تشنج کرده. دویدم و رفتم سمت خانه علم. گفتم حتما بازم یه تشنج ساده س و بقیه هول شدن. رفتم روی پشت بوم خونشون. دیدم افتاده روی زمین و رنگی به رخسارش نیست. زنگ زدیم اوراژانس:


- شما بالای سرشی؟

- بله خانم دکتر.

- تنفس داره؟

- نه خانم دکتر. قفسه سینه ش ثابته و دهنش قفل شده.

- مطمئنی؟

- نمیدونم.

- دستتو بذار روی قفسه سینه ش. ببین تکون میخوره؟

- نه خانوم دکتر.

- خب، بشین کنارش. دستات رو تو هم قفل کن و شروع کن به ماساژ قلبی تا همکارام برسن.

- چشم.

پایان مکالمه.


▪️ شروع کردم ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ... ،۲۰. فهیم، آقا فهیم صدامو میشنوی؟ دوباره ۱، ۲، ۳، ۴، ... ، ۴۰، .... فهیم جان بلند شو، میشنوی صدامو؟ آرزو میکردم بازم یکی از اون شوخی هاش باشه و بپره بغلم بگه سلام عمو. ولی نشد، نشد که نشد... فهیم رفته بود از بینمون.

مادرش که بدنش رو دید میگفت: امروز فهیم برای اولین بار تشنج نکرده بود. فک میکردم تموم شد مریضی بچه م و دیگه درد نمیکشه، نمیدونستم برای همیشه میره از پیشم. میگفت پسرم مظلوم رفت. وقتی رفت کسی نبود یه لیوان آب بهش بده... میگفت عمو یادته همین دیروز دم پله های پایین می دویدی دنبالش برای اینکه بره سر کلاس. پنجشنبه رو یادته اومده بود سر تمرین... مگه میشه اینارو دید و شنید و هر روز و شب اشک نریخت؟؟؟


▪️ به یاد فهیم عزیزمان، از کودکان خانه ایرانی فرحزاد جمعیت امام علی، که بسیار زود بار سفر از این دنیا بربست. 

فهیم های بسیار دیگر در گوشه و کنار این سرزمین همچنان در میان درد و رنج بسیار، نفس می کشند. تا نفسی دیگر در سینه کودکانمان در تنهایی و درد حبس نشده، یار و همراهشان باشیم.


◾️ در حالی که علی‌رغم دستورهای موجود هنوز بسیاری از کودکان مهاجر پراستعداد از حق تحصیل خود محروم هستند، توجهی به کودکان استثنایی مهاجر نمی‌شود. محرومیت فهیم (یک کودک نیازمند آموزش استثنایی) از آموزش با کیفیت در تمام سالهای عمر، باعث آزار دیدن او شد و در مرگ او نیز موثر بود؛ چرا که ممکن بود با آموزش‌هایی وی را از شرایط پرخطر، از جمله آنچه باعث مرگ او شد، دور نگه داشت.

در حالی که هزینه بالا‌، فاصله زیاد و کیفیت بسیار پایین مدارس استثنایی باعث شده بود او آموزش‌های مناسب را در این مدارس دریافت نکند.


goo.gl/3eu81E

〰〰〰〰〰〰

 @imamalisociety