یک دانشجو؟ یک معلم داوطلب؟ یک بانوی ایرانی؟
به راستی چه نامی برازنده این همه بزرگی و عشق است جز "انسان"؟
دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست... گفتند یافت می نشود، جسته ایم ما... گفت آنکه یافت می نشود آنم آرزوست...
«انسان عاشق همنوع در یکی از خانه های ایرانی جمعیت امام علی» و شاید عشق را هم باید از نو معنی کنیم.