یه روز قشنگ، آسمون همه بچه ها آبی میشه
به جای غم و غصه،سقف دلا پر مرغابی میشه
یه روزی میاد که نباشه پای چشم بچه ها کبودی
قشنگ تر از صدای خندشون نباشه هیچ سرودی


یه روز قشنگ، بابای علی میفرستتش بره مدرسه
فروغ نره فال بفروشه، پیمان به درساش برسه
یه روز قشنگ، پر میکشه کبوتر دلهای کودکای کار
خونه هاشون باصفا بشه مثله خانه علم دروازه غار
کافیه فقط دور و برمونو نگاه کنیم
یواش یواش اوضاعو روبراه کنیم
یه قدم کوچیک من بردارم
درختای خوبی بکارم
یه قدم کوچیک تو برداری
خنده به چهره شون بیاری
.
.
.
سهمی در همیشگی کردن خونه با صفای بچه ها داشته باشیم
...
اطلاعات بیشتر در
https://www.facebook.com/events/1446882852219807
...