🌌 #یلدای_روشن

🍉🍉 امسال هم به رسم یلدای هر سال کودکان و نوجوانان خانه ایرانی دروازه غار و شهرری دور هم جمع شدند تا سفره‌‌ی یلدا را با عشق و شادی برای جشن یلدای کودکان دردمند شهر خود، روستای کویر آباد برپا کنند.

✨آنها با همدلی یکدیگر تصمیم گرفتند بلندترین شب سال را با گرمای مهر هم آغاز کنند و شروع زمستان را با یلدایی روشن جشن بگیرند.

☎راه های تماس با خانه ایرانی دروازه غار:
09396007178
021-55168401

🔻🔻🔻🔻
🏡 @darvazeghar