این گلدان ها را ببینید


زیباست نه؟
شاید باورتان نشود اما شاخه به شاخه گل های خشک شده را
پسر نوجوان عزیزمان، جواد
دانش آموز مستعد خانه علم دروازه غار، بازیکن کوشای تیم پرشین
هنرمند با سلیقه و خوش ذوقمان جمع آوری کرده
و در این گلدان های زیبا کنار هم چیده است.

با این عکسها، خواستیم
شما را در لذت دیدن این آثار هنری ساده اما دلنشین سهیم کنیم
گلدان های زیبایی که وقتی جواد به خانه علم آوردشان
نویدبخش بود و نورانی...