گزارش گروه رفتگران طبیعت از یک روز حضور در اعتکاف دیگرگونه جمعیت امام علی در روستای کبیرآباد
===========
همین نزدیکی تهران ( روستای کبیرآباد ) همراه با جمعیت دانشجویی امام علی (ع)
نمیدانم از کجا و از کدام درد این انسانهایی که از جنس ما و از دنیای ما هستند، باید سخن گفت هر چند هرکدام از این عکسها گویای این رنج و عذاب هست...
زیاد دور نیست اینجایی که فکرم را چنین درگیر کرده است همین نزدیکی ها 15 کیل
ومتری تهران ؟
دیروز به همراه دوستان عزیزم آنجا در کنار آنها بودیم و یک روز باهاشون زندگی کردیم که شاید تا چند روز به حالت عادی خودمان باز نگردیم.
خلاصه ...
آب : هر یک از ما روزانه مقدار قابل توجهی آب مصرف میکنیم و شاید باید بگویم اسراف میکنیم که قطعا اگه بدونید این آب برای این بچه ها حکم یک پدیده ی عجیب و کم یاب داشت، شاید یک ذره به فکر این سرمایه ی ساده(آب) بودیم! دیروز این بچه ها از آب آشامیدنی ای که ما برده بودیم برای مصرف یک روز چنان خوردند که در زندگی 30 سال ام ندیده بودم
نداشتن آب اشامیدنی خیلی دردناک است آبی که این کودکان مینوشند به شدت مشکل دارد. آبی که دیروز فقط یک بار صورتم را آنجا شستم و دیشب لحظه ای خواب بر چشمانم نیامد از سوزش صورت. بچه هایی که تصورش هم برای ما وحشتناک است که شاید چند ماه هست که حمام نرفته اند و هزاران مریضی سراغشان آمده است که دیروز توسط تیم پزشکی جمعیت تا حدی شناسایی شده اند.
وضعیتی غیر قابل تحمل زباله:
حجمی بسیار زیاد زباله که کودکان در میان آن زندگی می کنند وشاید ساعتی از روز را به بازی با این زباله هایی که ناقل بیماری های بسیار خطرناکی هستند، میگذرانند، توجه ما را به خودش جلب کرد. زمین هایی وسیع و پر از زباله! جالبه که بدونید 4-5 تا سطل زیباله ای که در این مکان (برای جمعیت 250 نفری) قرار داده شده، به زحمت هر 15 روز یک باز توسط شهرداری خالی میشه! شکر خدا دیروز به همراه دوستان عزیزم مقداری از این
زباله ها را جمع آوری کردیم و بارها با شهرداری تماس گرفتیم که برای حمل اقدام نمایند که با هر جا تماس گرفتیم گفتند که جزء منطقه ما نیست نمیدانم اینجا کجاست و جزء کدام منطقه است باید به چه کسی شکایت کنم و دردی که دیروز گریبانگیر من شده را باید با کی تقسیم کنم
حرف برای گفتن بسیار زیاد است اما کو گوش شنوا...
در آخر:
تشکر میکنم از همه بچه هایی که دیروز کبیر آباد بودند از جمعیت دانشجویی امام علی(ع) و کسانی که دیروز برای خندیدن این بچه ها هرکاری کردند و یک روز فراموش نشدنی را رقم زدند که بی شک اولین روز قشنگ این بچه ها بوده...


نوشته اعضای گروه رفتگران طبیعت حاضر در برنامه «اعتکاف دیگرگونه» در کنار اعضای جمعیت امام علی در روستای کبیرآباد