هر یک از ما می توانیم با پرداخت «10هزار تومان، معادل 40 سانتی متر مربع»
خانه ایرانی دروازه غار تهران را به نفع کودکان کار و محروم از تحصیل
تحت حمایت این مرکز، خریداری و اهدا کنیم.
اکنون نزدیک به 50هزار قطعه 40 سانتی مترمربعی
منتظر دستان پر مهر شما هستند.
هر کس از یک قطعه تا هر چقدر توان دارد
می تواند خریداری و هدیه کند.
همچنین به دوستان مان خبر دهیم و از آنان دعوت کنیم.
با این کار، همه ما برای همیشه
در آموزش کودکانی که در خانه ایرانی (علم) دروازه غار
تحصیل خواهند کرد سهمی خواهیم داشت
حتی به اندازه چند سانتی مترمربع...

باور داریم با قطره های مهر می شود عشق را گستراند... 

شماره حساب ویژه خانه ایرانی (علم) دروازه غار تهران؛ به نام جمعیت امام علی
42091612/58 - بانک ملت، قرض الحسنه جام، شعبه چهارراه کالج
شماره کارت 16 رقمی: 6104337770051496
شماره شبا همین حساب: IR610120010000004209161258

آدرس خانه ایرانی دروازه غار تهران:
تهران، خیابان مولوی، میدان محمدیه، به سمت چهارراه مولوی، خیابان قاسمی، کوچه عرب دفتر، کوچه عظیم زادگان، کوچه چاوشی، پ10
تلفن: 09396007178 و 55168401

قابل توجه عزیزانی که می خواهند بیشتر بدانند:
همه چیز را در خصوص خانه ایرانی دروازه غار در آدرس زیر در وبسایت جمعیت امام علی بخوانید: http://sosapoverty.org/Modules/CMS/CMSPages/ShowPage.aspx

به ما بپیوندید:
www.facebook.com/events/1446882852219807