امور مالی جمعیت امام علی، جدیدترین گزارش مالی مبالغ جمع آوری شده برای خرید خانه ایرانی دروازه غار تهران را تا ظهر شنبه 18 بهمن 1393 منتشر کرد.

لطفا اطلاع رسانی کنیم:
فرصتی برای مهربانی 

جمعیت مستقل امداد دانشجویی - مردمی امام علی
ما را در اینتساگرام فالو کنید:
instagram.com/imamalisociety