گزارش مالی مبالغ جمع آوری شده تا ساعت ۲۴ روز سه‌شنبه ١٩ بهمن

جهت توزیع دارو، شیرخشک و تجهیز مدارس در استان سیستان و بلوچستان


⬅️ شما هم سهیم شوید

شماره کارت ملت به نام جمعیت امام علی

6104337981767088