هم اکنون می توانید گزارش فعالیت های خانه ایرانی و اشتغال دروازه غار،

در بهار و تابستان 97 را در کانال تلگرام خانه ایرانی به آدرس زیر مشاهده کنید🌸


🔻🔻🔻

https://t.me/darvazeghar/1625