«خانه ایرانی دروازه غار تهران»

یکی از مراکز امدادی جمعیت مستقل امداد دانشجویی - مردمی امام علی

در مناطق حاشیه و محروم کشور است

که به ارائه انواع خدمات امدادی آموزشی، مددکاری، روانشناسی

و درمانی و ورزشی و فرهنگی - هنری، تغذیه و... به صورت رایگان

به کودکان کار و محروم از تحصیل ساکن محله دروازه غار می پردازد

...

فایل پی دی اف گزارش را لطفا با کلیک بر تصویر زیر دانلود کنید:

http://www.sosapoverty.org/Editor/Documents/Reports/Darvazeghar/1392Winter-Darvazeghar.pdf