تیم شناسایی جمعیت امام علی در فروردین 1393 تصاویری از محله سلمان آباد در اطراف تهران تهیه کرد که وضع زندگی کودکانش اسف بار است.

کودکان مهاجر، کودکان بدون شناسنامه، کودکان محروم از تحصیل، کودکان کار که در کارگاه های زیرزمینی مشغول به کارهای سخت هستند...
این ها گزارش هایی واقعی است...

گزارش تصویری از تیم شناسایی جمعیت امام علی
فروردین 1393؛ اطراف تهران
=============