قهرمانان بزرگ،نان آوران کوچک


گزارش برنامه نود از دومین دوره #لیگ_پرشین با شرکت 35 تیم فوتبال جمعیت امام علی متشکل از کودکان و نوجوانان محلات حاشیه شهرهای ایران


📞۰٢۱٨٨٩٣۰٨۱۶

🌐 persian.sosapoverty.org