گزارش مالی مبالغ جمع آوری شده تا ساعت ۲۴ روز پنجشنبه ۱۴ بهمن

جهت توزیع ۱۲۰۰ عدد شیرخشک در سیستان و بلوچستان


⬅️ شما هم سهیم شوید

شماره کارت ملت به نام جمعیت امام علی

6104337981767088