با سلام

پنج شنبه این هفته (13 بهمن ماه)، گردهمایی اعضای فعال در خانه علم دروازه غار ساعت 16 برگزار می گردد. از کلیه افراد فعال در بخش های مختلف خانه علم دعوت می شود در این جلسه حضور به هم برسانند.

هدف از برگزاری این جلسه، آشنایی اعضا و تیم های خانه علم با یکدیگر و نیز صحبت پیرامون چگونگی ارتباط صحیح با کودکان خانه علم و نیز شنیدن پیشنهادها و نظرات اعضای فعال می باشد.

همچنین جمع می شویم تا تجربیات مان را با یکدیگر تقسیم کنیم و از خاطرات مان برای یکدیگر صحبت نمائیم. و بتوانیم در مسیر پر فراز و نشیبی که در راه رسیدن آرمان مان، که کمک به کودکان سرزمین مان است، در پیش داریم، به یکدیگر کمک نمائیم.

همچنین در ابتدای جلسه (ساعت 4) گروه های کاری فعال و اعضای آن به مدت نیم ساعت نشست خودشان را خواهند داشت و در ساعت 4.5 گردهمایی اصلی با حضور کلیه اعضای فعال در خانه علم برگزار خواهد شد.

با تشکر

خانه علم دروازه غار