از گالری تصاویر کیسه های دوستدار محیط زیست خانه علم دروازه غار تهران
بر روی وبسایت مرکزی جمعیت امام علی دیدن کنید:


http://sosapoverty.org/Modules/CMS/CMSPages/ShowPage.aspx?MItemID=IRMuIRRIIMaM

این کیسه ها توسط بانوان سرپرست خانوار دوخته می شود
و در کلاس چاپ و نقاشی خانه علم دروازه غار کودکان کار و خیابان با نقاشی روی آنها
علاوه بر تحصیل برای خود درآمد کسب می کنند تا کمی از محیط های پرخطر خیابان دور باشند.